News and Events

สมาคมฯร่วมบริจาคถุงมือยาง จำนวน 100,000 ชิ้น และเจลฆ่าเชื้อ จำนวน 100 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร