ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ กรุงเทพฯ